Telefon 46 84 61 80
0 kr 0,00

Handlekurv

Ingen produkter i handlekurven

Leveringsvilkår hjort

For alle leveranser gjelder at vi tar imot hjort som er ferdig flådd, klyvd og korrekt nedkjølt. GFK- erklæring fra godkjent feltkontrollør må medfølge. Se krav nedenfor.
Prøvetaking ifm CWD må være gjennomført i henhold til krav i ditt fellingsområde MEN uansett må dyr over 2 år prøvetas når de skal leveres til godkjent viltmottak. Prøven må medfølge inn til oss så vi kan får sendt den inn.

Vi krever levering innen 3 døgn fra felling forutsatt rett nedkjøling. Kan avvikes etter avtale med oss.

Priser og oppgjør for 2023:

Prisene gjelder pr innveid kg skrott godkjent for konsum av Mattilsynet og er inkl mva.

KategorierPris ink mva
Hjort u/60 kgkr 55,-
Hjort o/60 kgkr 95,-
Fett mengde anslås og trekkes i fra
Kontrollavgift MattilsynetKr 170,- pr slakt
 • Du må sørge for at temperatur i slaktet (måles i låret) er under 7 grader innen 24 timer, enten ved å ha egen kjøling eller komme raskere til oss enn maks tiden på 3 døgn.
 • Har du ikke kjøling vil derfor utetemperaturen avgjøre når du må levere innen 3 døgn fristen.
 • Slaktet skal henge skjermet fra fugl/innsekt og frost om det henger i friluft.
 • Slaktet skal være klyvd på langs og ryggmarg være fjernet.
 • Nyretalg og øvrig talg skal være fjernet fra bukhule og bekken.
 • Hale, mellomgulv og halskjøtt (på undersiden) og spiserørsrester fjernes i sin helhet.
 • Kjøtt i hele kulebanen inkl kuleinngang/utgang skal fjernes.
 • Ved skuddsår i bog skal bogen åpnes og alle blodutredelser og beinsplinter fjernes.
 • Slaktet skal håndteres hygienisk og overflaten skal være fri for hår og annen forurensing, kjøtt må fjernes i den utstrekning som dette krever.
 • Emballer helst slaktet før du legger det ned for enkel hygienisk håndtering ved lasting/lossing.
 • Legg slaktet i bil slik at bakbein/hase er nærmest rampa for enkel oppkroking hos oss.
 • Meld fra til vårt sentralbord på telefon 468 46 180 innen kl 14.00 på leveringsdag om at du kommer. Det er ikke er ikke mulig å komme uanmeldt.
 • CWD-prøve må være tatt ut og prøveidentitet må medfølge slaktet.
 • Vi har mottak hver ukedag mellom kl 15.00 og 16.00 eller etter avtale.
 • Generelt vær påpasselig med slaktehygiene, trimming, nedkjøling og hygienisk transport, vi forbeholder oss retten til å avvise alle slakt som ikke er håndtert hygienisk godt nok.
 • All vektrapportering skjer via internett www.dullum.no. Oppgjør sendes pr e-post.
 • Vi forbeholder oss retten til å redusere inntaket om salget skulle tilsi det.