Vilkår hjort 2015

Alle slakt som leveres godkjent viltmottak skal prøvetas for CWD under hele jakta. Hode må derfor være med på dyr eldre enn 1,5 år.

For alle hjorteleveranser gjelder at vi vil kun ta imot ferdig flådd, klyvd og nedkjølte slakt med GFK- erklæring.

Slakt skal leveres oss innen 3 døgn, vi tar derfor inn hjort på alle ukedager mellom kl 15.00 og 16.00.

Priser og oppgjør:
 • Prisene gjelder pr innveid kg skrott godkjent for konsum av Mattilsynet og er inkl mva.
Kategorier: Pris inkl mva.
Hjort u/35 kg Kr 65,-
Hjort o/35 kg Kr 78,-
Hjort o/65 kg Kr 82,-

Trekk:
 • Fettmengden anslås for hver skrott og oppgjørsvekten reduseres tilsvarende.
 • Det trekkes kr 125,- pr skrott i kontrollavgift til Mattilsynet.

Leveringsrutiner:

 • Hver ukedag mellom kl 15.00 og 16.00. Meld fra til vårt sentralbord på telefon 468 46 180 at du kommer for det er ikke mulig å møte uanmeldt.
 • Slaktet skal være levert oss innen 3 døgn fra felling.
 • Du må sørge for at temperatur i slaktet (målt i låret) er under 7 grader innen 24 timer fra felling, enten ved å ha egen kjøling eller komme raskere til oss enn maks tiden på 3 døgn.
 • Har du ikke kjøling vil derfor utetemperaturen bestemme når du må komme.
 • Slakt skal henge avskjermet fra fugl, innsekt og frost om det henger i friluft.
 • Slaktet skal være klyvd på langs og ryggmargen være fjernet.
 • Nyretalg og øvrig talg skal være fjernet fra bukhule og bekken.
 • Hale, mellomgulv, halskjøtt (på undersiden) og spiserørsrester skal fjernes i sin helhet.
 • Kjøtt i hele kulebanen inkl kuleinngang/utgang skal fjernes.
 • Ved skuddsår i bog skal bogen åpnes og all blodutredelser og beinsplinter fjernes.
 • Slaktet skal håndteres hygienisk og overflaten skal være fri for hår og annen forurensing, kjøtt må fjernes i den utstrekning dette krever.
 • Emballer slaktet før du legger den ned for enkel hygienisk håndtering ved lasting/lossing.
 • Legg slaktet i bil slik at bakbein/hase er nærmest rampa for enkel oppkroking hos oss.
 • All vektrapportering skjer via internett www.dullum.no.
 • Vi forbeholder oss retten til å redusere inntaket om salget skulle tilsi det.Vilkår levering av hjort til Dullum Slakteri AS 2015, last ned leveringsvilkårene her:
Last ned pdf med vilkår.Dullum Slakteri AS
Industriveien 10
7502 Stjørdal

  Tlf.: 46 84 61 80
E-post: post@dullum.no
 
For vårt sodd har vi oppnådd Matmerks beskyttende betegnelse og er den eneste soddprodusenten som produserer etter forskriften om «Festsodd fra Trøndelag»

Use of cookies
The website uses cookies.

Cookies are required for the website to work and help us deliver our services. They explain us how you use our website and helps us improve yours and others experience of the website.

Clicking around our website means that you agree to our use of cookies.

You can find directions how to delete cookies on Google, see more here.

OK, understood!