Vilkår elg 2016

Vi fremhever her at vi nå pr 24/10/16 har avsluttet slakteberedskapen. Det betyr at vi fra nå og ut jakta kun tar inn ferdig flådd elg. Den må da leveres innen 3 døgn fra felling i vår ordinære arbeidstid 07.00-15.30/13.00. CWD prøvetaking gjelder også for disse slaktene.

Flådd elg må leveres klyvd på langs og hver halvdel delt i to slik at det er 5 ribbein på bakparten.
Puss også vekk alt mellomgulvkjøtt, hår og evt andre forurensinger.

I forbindelse med prøvetaking CWD er det slik at alle dyr som leveres godkjent viltmottak skal prøvetas for CWD, selv om de lokale ordningene for alle dyr er avsluttet.
Derfor må hode på dyr eldre enn 1,5 år være med inn til oss for prøveuttak og det gjelder under hele jakta.

Vi har økt prisene i år og håper på masse elg, nytt er det også at vi kan kjøpe sorteringskjøtt fra returelg som skjæres hos oss. For det kjøttet betaler vi kr 75,- pr kg.

Til oss leveres elgen med skinnet på og det kan gjøres på to forskjellige måter. Enten har jaktlaget utdannet en Godkjent Feltkontrollør (GFK) og leverer elgen med egenerklæring og uten røde organer.
Har dere ikke GFK må røde organer og hode medfølge elgen inn til oss, og vi må fremstille disse for Mattilsynets kontroll.

Vil dere levere flådd elg ta kontakt med oss pr telefon og er ett godt alternativ om du ikke rekker våre åpningstider. Flådd elg kan også leveres inn på dagtid.
Vi endrer litt på opplegget slik at det etter 23.10. kun blir mulig å levere flådd elg etter avtale.

Priser og oppgjør:
 • Prisene gjelder pr innveid kg skrott med GFK-erklæring, godkjent for konsum av Mattilsynet og er inkl mva som utbetales til jaktlaget.
Vektgrenser kg u/60,0 kg Fra 60,1 Fra 100,1 Fra 125,1 Fra 175,1 Fra 200,1 Fra 225,1
Priser m/GFK Kr 50,- Kr 70,- Kr 72,- Kr 76,- Kr 78,- Kr 80,- Kr 82,-
 • Oppgjør skrives samlet etter elgjakta med utbetaling i løpet første del av november.
 • Jaktlaget er selv ansvarlig for å levere korrekt oppgjørsinformasjon til oss og at alle elg tilhørende ett og samme jaktlag skrives inn på samme navn. Nederst finner dere hva vi trenger av informasjon.
Trekk:
 • Det gjøres trekk for skudd- og slepeskader utover det normerte.
 • Elg uten GFK trekkes kr 3,- pr kg.
 • Ved ph-verdi over 5,8 tilbys jaktlaget å ta viltet tilbake mot at det betales for slaktingen. Alternativt kan vi kjøpe viltet med 40% trekk i prisen. Høy ph-verdi kommer av stress hos dyret og stopper mørningsevnen i kjøttet.
 • Slakt med vomsøl godkjennes ikke og vil bli avvist.

Leveringsrutiner:

 • Elgfall varsles med sms til mobil 41 69 58 36. Angi antall og forventet ankomst til slakteriet.
 • Viltet skal leveres samme dag som det er skutt med skinnet på, utvommet og uten røde organer (hjerte, milt, lever, lunger og nyrer). Organene skal fysisk tas ut.
 • Uten GFK-erklæring skal brystorganer henge i skrotten ved innlevering.
 • Åpningstider for innlevering: 25.9 til 1.10 mellom klokken kl 16.15 og kl 20.00 om ikke annet er avtalt. Fra 2.10 og til og med 31.10. mellom kl 19.30 og kl 20.00 om ikke annet er avtalt. På helgedager etter 2.10. åpner vi kl 18.30.
 • Etter 23.10. er det kun mulig å levere ferdig flådd elg med innlevering etter avtale.
 • Hvis kjever og genetalier skal beholdes må jaktlaget selv fjerne disse før innlevering.
 • Ved innlevering skrives en mottaksseddel hvor hver elg får ett individnummer.
 • Dette nummeret finner dere igjen på www.dullum.no med tilhørende vekt etter slakting.
 • Vi forbeholder oss retten til å justere inntaket av elg i forhold til forventet salg, men har ingen forventninger om at dette skal skje høsten 2016.Leveringsvilkår for levering av elg til Dullum Slakteri AS 2016
Last ned PDF med vilkår.

Dullum Slakteri AS
Industriveien 10
7502 Stjørdal

  Tlf.: 46 84 61 80
E-post: post@dullum.no
 
For vårt sodd har vi oppnådd Matmerks beskyttende betegnelse og er den eneste soddprodusenten som produserer etter forskriften om «Festsodd fra Trøndelag»

Use of cookies
The website uses cookies.

Cookies are required for the website to work and help us deliver our services. They explain us how you use our website and helps us improve yours and others experience of the website.

Clicking around our website means that you agree to our use of cookies.

You can find directions how to delete cookies on Google, see more here.

OK, understood!