Hjortebørs 2016

Her er hjorten som har kommet inn hittil: 10.10.16

Børsen viser vekter på vilt som er innveid pr denne datoen.

   
Mottaksdato Ørenr Anmerk Vekt i kg
05.09.16 29563 - 45,6
05.09.16 29562  - 66,0 
05.09.16 29561  - 71,2 
05.09.16  29905  - 20,8 
05.09.16  29406  - 33,8 
05.09.16  29904  - 18,4 
05.09.16  29902  - 53,0 
05.09.16  29901  - 51,2 
05.09.16  29903  - 36,0 
05.09.16  29907  - 44,8 
05.09.16  29908  - 36,0 
13.09.16  29909  - 37,8
13.09.16  29910  - 52,8 
13.09.16  29401  - 19,2 
29.09.16 1620/1  - 16,6 
29.09.16  1618/1  - 50,8 
29.09.16  1617/1  - 54,8 
29.09.16  1619/1  - 40,8 
29.09.16  1621/1  - 98,4 
10.10.16 2016/1  - 98,6
    -  
30.09.15  29928  - 95,6 
30.09.15  29929  - 66,4 
30.09.15  29927  - 22,6 
03.10.15 17925 m skinn 116,6
05.10.15  4186  - 57,2 
05.10.15  4187  - 49,2 
05.10.15  29542  - 51,6 
05.10.15  29541  - 47,8 
16.10.15  24662  - 109,0 
18.10.15 18810 m skinn 58,8
18.10.15 24663 m skinn 109,2
19.10.15  493  - 61,0 
19.101.5  492  - 59,4 
19.10.15  29543  - 41,6 
19.10.15  29544  - 52,2 
19.10.15 29545  - 68,0 
20.10.15  24691  - 116,8 
23.10.15 12615 m skinn 77,8
26.10.15 24664  - 68,2 
27.10.15 1504  - 26,4 
27.10.15  1502  - 44,0 
27.10.15  1501  - 29,6 
27.10.15  1503  - 59,0 
29.10.15  21655  - 71,6 
29.10.15  21654  - 51,4 
29.10.15  21652    78,6 
29.10.15  21653  - 28,4 
29.10.15  21656  - 29,8 
30.10.15  20176  - 24,6 
30.10.15  20177  - 62,0 
30.10.15  4188    92,0
31.10.15  17239  m skinn 92,5 
    -  
    -  
    -  
    -  
    -  
    -  
    -  
    -  
    -  
    -  
    -  
    -  
    -  
    -  
    -  
    -  
    -  
    -  
    -  
    -  
    -  
    -  
    -  
    -  
    -  
    -  
    -  
    -  
    -  
    -  
    -  
    -  
    -  
    -  
    -  
    -  
    -  
    -  
    -  
    -  
    -  
    -  
    -  
    -  
    -  
    -  
    -  
    -  
    -  
    -  
    -  
    -  
    -  
    -  
    -  
    -  
    -  
    -  
       
    -  
    -  
 
Mottaksdato Ørenr Anmerk Vekt i kg
    -  
    -  
    -  
    -  
    -  
    -  
    -  
    -  
    -  
    -  
    -  
    -  
    -  
    -  
    -  
       
    -  
    -  
    -  
    -  
    -  
    -  
    -  
    -  
    -  
    -  
    -  
       
    -  
    -  
    -  
    -  
       
    -  
    -  
    -  
    -  
    -  
    -  
    -  
       
    -  
    -  
    -  
    -  
       
    -  
    -  
    -  
    -  
    -  
    -  
    -  
    -  
    -  
    -  
    -  
    -  
    -  
    -  
    -  
    -  
    -  
    -  
    -  
    -  
    -  
    -  
    -  
    -  
    -  
    -  
    -  
    -  
    -  
    -  
    -  
    -  
    -  
    -  
    -  
    -  
    -  
    -  
    -  
    -  
    -  
    -  
    -  
    -  
    -  
    -  
    -  
    -  
    -  
    -  
    -  
    -  
    -  
    -  
    -  
    -  
    -  
    -  
    -  
    -  
    -  
    -  
       
    -  Dullum Slakteri AS
Industriveien 10
7502 Stjørdal

  Tlf.: 46 84 61 80
E-post: post@dullum.no
 
For vårt sodd har vi oppnådd Matmerks beskyttende betegnelse og er den eneste soddprodusenten som produserer etter forskriften om «Festsodd fra Trøndelag»

Use of cookies
The website uses cookies.

Cookies are required for the website to work and help us deliver our services. They explain us how you use our website and helps us improve yours and others experience of the website.

Clicking around our website means that you agree to our use of cookies.

You can find directions how to delete cookies on Google, see more here.

OK, understood!